Loading...
Informacje ogólne 2017-06-07T20:34:46+01:00

Województwo podkarpackie utworzone zostało 1 stycznia 1999 r., z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Województwo powstało z połączenia byłych województw: rzeszowskiego, przemyskiego i krośnieńskiego oraz włączenia do jego obszaru części tarnobrzeskiego i tarnowskiego.

Województwo podkarpackie jest jedenastym, co do wielkości województwem w kraju, zajmuje powierzchnię 17 844 km2, co stanowi 5,7% powierzchni Polski.

W skład województwa podkarpackiego wchodzi 21 powiatów ziemskich i 4 grodzkie. Ogółem na terenie Podkarpacia jest 158 gmin: 16 miejskich, 29 miejsko-wiejskich i 113 wiejskich. 44 miejscowości ma prawa miejskie. Z pozostałych miejscowości 47 w przeszłości posiadało takie prawa, ale utraciło je z przyczyn ekonomicznych lub historycznych. Zachowała się w nich zabudowa z rynkiem jako centralnym placem miasta.

Największym miastem województwa jest jego stolica – Rzeszów. Do grona dużych podkarpackich miast należą także: Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec, Tarnobrzeg, Krosno, Dębica, Jarosław, Sanok i Jasło.

Źródło:

  1. Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Strategia Rozwoju Turystyki dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Warszawa 2006.
  2. http://epodkarpacie.com/index.php?page=podkarpackie”>http://epodkarpacie.com/index.php?page=podkarpackie z dnia 28.05.08