Loading...
Położenie geograficzne 2020-12-17T23:41:34+02:00

Województwo podkarpackie jest położone w Polsce Południowo-Wschodniej i graniczy ze Słowacją – na odcinku długości 134 km i z Ukrainą – na odcinku długości 236 km. Tym samym jest najdalej na południowy wschód wysuniętym województwem Polski. Co więcej, na górze Kremenaros (1 221 m n.p.m.) w Bieszczadach stykają się granice trzech państw: Polski, Słowacji i Ukrainy, i dlatego postawiono tutaj słup graniczny nr I. Można, więc powiedzieć, że w Podkarpackim zaczyna się Polska.

Od północy i zachodu województwo sąsiaduje z województwami: lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim. Północno-zachodnia granica podkarpackiego opiera się o największą polską rzekę – Wisłę.

Źródło:

  1. Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Strategia Rozwoju Turystyki dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Warszawa 2006.