Loading...
Stosunki wodne 2017-06-07T19:59:23+02:00

Województwo podkarpackie położone jest w dorzeczach trzech rzek: Sanu, Wisłoka i Wisłoki, przy czym San (zasilany wodami rzeki Wisłok) i Wisłoka to dwa duże karpackie dopływy Wisły. Niewielki północno-wschodni fragment województwa to zlewnia Raty i Sołokii – dopływów Bugu. Beskid Niski i Bieszczady stanowią granice zlewni Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Wszystkie podkarpackie rzeki, za wyjątkiem Strwiąża należą do zlewiska Bałtyku. Rzeka Strwiąż, płynąca m.in. przez Ustrzyki Dolne, kończy swój bieg w Dniestrze, należącym do zlewni Morza Czarnego.

Górne odcinki rzek położone w obrębie Karpat cechuje duża zasobność w wody, ale jednocześnie brak równomiernego jej rozłożenia w czasie i przestrzeni. Pokaźne spadki rzek stwarzają dostateczne warunki do szybkiego odpływu wód przy dużych opadach atmosferycznych, jednakże niska przepuszczalność podłoża powoduje głównie jej powierzchniowy spływ. Stąd też podkarpackie rzeki w górnych odcinkach charakteryzuje spory potencjał powodziowy, z przewagą wezbrań letnich. Natomiast w środkowej i północnej części województwa sieć rzeczną wyróżnia mniejsza i powolniejsza zmienność przepływów, przewaga wezbrań wiosennych oraz niewielkie w porównaniu z górnymi biegami rzek procesy erozyjne koryt.

Rzeki województwa podkarpackiego obfitują w różne gatunki ryb. Najczęściej spotykane tutaj to: pstrąg, szczupak, brzana i sandacz.

Do innych ważnych elementów sieci hydrograficznej województwa należą sztuczne zbiorniki, w tym największy w Polsce tego typu akwen, czyli Zalew Soliński (o powierzchni 21,1 km2) z najwyższą w Polsce zaporą betonową mierzącą 82 m oraz inne, takie, jak: Zalew Myczkowski na Sanie o pojemności 10,00 mln m3, Besko w Sieniawie na Wisłoku o pojemności 16,00 mln m3, zbiornik „Wilcza Wola” na rzece Łęg o pojemności 4,20 mln m3 oraz zbiornik „Ożanna” na rzece Złota o pojemność 0,25 mln m3. Pełnią one również funkcje rekreacyjno-turystyczne. Ważną inwestycją w tym zakresie jest planowany zbiornik Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce.

Źródło:

  1. Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Strategia Rozwoju Turystyki dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Warszawa 2006.
  2. http://www.e-ogrody.com/tygodnik/zakladamy_plantacje_wionorosli,55,208.html”> http://www.e-ogrody.com/tygodnik/zakladamy_plantacje_wionorosli,55,208.html z dnia 2.06.08