Loading...
Warunki klimatyczne 2017-06-07T19:57:39+02:00

Klimat województwa podkarpackiego jest ściśle związany z ukształtowaniem powierzchni i podziałem fizjograficznym. Wyróżnić na tym obszarze można trzy zasadnicze rejony klimatyczne:

  • nizinny: obejmujący północną część województwa – Kotlina Sandomierska,
  • podgórski: obejmujący środkową część województwa – Pogórze Karpackie,
  • górski: obejmujący południową część województwa – Beskid Niski i Bieszczady.

Dla każdej z tych krain geograficznych województwa klimat jest charakterystyczny, głównie z przewagą mas powietrza polarno–morskiego w części północnej i środkowej oraz polarno-kontynentalnego w Karpatach.

Zalęgające nad terenem województwa masy powietrza są doskonale wietrzone poprzez silne oddziaływanie wiatrów przełęczowych, zwłaszcza z Przełęczy Dukielskiej oraz wiatrów fenowych z rejonu Tatr, których zasięg północny kończy się wewnątrz Kotliny Sandomierskiej.

Występują tu na ogół długie, upalne lata ze średnią temperaturą +18°C i niezbyt mroźne zimy z temperaturą –5°C.    W okresach letnich temperatura często przekracza +25°C, a w okresach zimowych (dość krótkich), temperatura w Karpatach może spaść do ok. –30°C.

Największa ilość opadów występuje w rejonie Bieszczadów i wynosi ok. 1200 mm rocznie. Jest ona jednak silnie podsuszana poprzez oddziaływanie bardzo suchych mas powietrza płynących przełęczami z nad Niziny Węgierskiej. Suma opadów rocznych dla Kotliny Sandomierskiej wynosi średnio 600 mm rocznie. Okres wegetacyjny wynosi dla terenu województwa około 220 dni.

Śnieg utrzymuje się średnio 60–80 dni w roku, co stanowi ważny czynnik dla oferowania pobytów służących rekreacji narciarskiej.

Powszechnie przyjmuje się, że towarowa uprawa winorośli jest możliwa wyłącznie na obszarach, które spełniają pewne minimalne kryteria klimatyczne. Te graniczne parametry dotyczą przede wszystkim warunków termicznych i wynoszą:

  • średnia temperatura roczna: 8°C,
  • średnia temperatura w okresie wegetacyjnym (15 IV-15 X): 14°C,
  • średnia temperatura najcieplejszego miesiąca: 17°C,
  • suma aktywnych temperatur: 2500°C.

Podkarpacie leży bardzo blisko tej granicy.

W Kotlinie Sandomierskiej, obejmującej północną część województwa, średnia temperatura lipca wynosi: 18-19°C, a we wrześniu: 13-15°C. Suma aktywnych temperatur wynosi: 2400-2900°C. Teren ten odznacza się długim i ciepłym latem oraz niskimi opadami w czasie dojrzewania winogron. Dodatkowo tereny nad Wisłą i dolnym Sanem wyróżniają się także wydłużonym okresem bez przymrozków (średnia data ostatniego przymrozku: 24.04-5.05, średnia data pierwszego przymrozku: 15-20.10). Panują tu więc bardzo korzystne warunki klimatyczne pod względem możliwości uprawy winorośli.

Pogórze Karpackie, rozciągające się szerokim pasem na południe od linii Dębica-Rzeszów-Jarosław-Przemyśl, charakteryzuje się łagodnymi i niezbyt wysokimi wzniesieniami, z licznymi obniżeniami, dolinami rzek i rozległymi kotlinami. Dzięki urozmaiconej konfiguracji terenu można tu znaleźć setki hektarów dobrze nasłonecznionych zboczy, znakomicie nadających się do wykorzystania pod winnice. Partie Pogórzy położone do 350 m n.p.m., wyróżniają się stosunkowo ciepłym klimatem, z długim sezonem wegetacyjnym i często upalnymi latami. Jednak tutejszy klimat charakteryzują również inwersje termiczne w dolinach i na zboczach oraz większe, niż w Kotlinie Sandomierskiej opady jesienne. Na wyżej położonych terenach jest znacznie chłodniej i bardziej wilgotnie, a sezon wegetacyjny trwa krócej.

W Beskidach i Bieszczadach klimat niezbyt sprzyja uprawie winorośli. W porównaniu ze strefą pogórzy występują tu wyższe opady i większa liczba dni pochmurnych podczas sezonu wegetacyjnego. Poza tym, ze względu na duże wysokości bezwzględne znaczna część tego obszaru jest zbyt chłodna, aby sadzić tu winnice.

Źródło:

  1. Borcz-Mac E., Drupka J., Analiza zasobów i możliwości rozwoju sektora turystyki w województwie podkarpackim, Centrum Badań i Analiz Rynku, Kutno 2007.
  2. Bosak W., Uprawa winorośli i winiarstwo w małym gospodarstwie na Podkarpaciu, [z:] http://www.instytutwina.pl/Download/Uprawa_winorosli_na_Podkarpaciu.pdf z dnia 2.06.08
  3. http://www.wios.rzeszow.pl/stara/monitoring_pliki/opracowania/ocena_pow_02/r2.html z dnia 28.05.08

Zapisz

Zapisz