Darius

Darius 2017-07-03T22:17:29+02:00

Opis winnicy

zdjecie_vanellus

Winnica DARIUS
Bartosz Lubas
Gwoźnica Górna, powiat strzyżowski
Założona w 2014
powierzchnia 1,43 ha


Winnica Darius powstała w 2014 roku w Gwoźnicy Górnej, gm. Niebylec, 36 km na południe od Rzeszowa. Zajmuje pow. 1,43 ha i położna jest na południowym stoku – 380 m n.p.m. 


Winnica liczy łącznie 5300 krzewów. Uprawiane odmiany na wina czerwone to: Rondo, Regent, Leon Millot, Marechal Foch, na wino białe: Seyval Blanc, Hibernal, Aurora.

Na miejscu istnieje możliwość zwiedzania winnicy oraz degustacja wina.


Właściciel jest członkiem Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia.

W przyszłości planuje się sprzedaż wina, jak również przygotowanie zaplecza noclegowego dla turystów.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Rodzaje win

Aby zobaczyć wina produkowane przez winnicę Darius, rozwiń poniższą listę

informacja i zdjęcia do uzupełnienia

Atrakcje w pobliżu

Hyżniańsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu

Zajmuje południowo-zachodnią część Pogórza Dynowskiego, obejmując swoim zasięgiem tereny następujących gmin: Tyczyn, Chmielnik, Błażowa, Hyżne, Niebylec z wsią Gwoźnica oraz Markowa z wsią Husów. Cała jego powierzchnia to 24 011 ha.

Rezerwat „Mójka”  fot. Igor Witowicz

Hyżniańsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu jest ósmym co do wielkości obszarem chronionego krajobrazu w województwie podkarpackim. Zasadnicza różnica między tymi obszarami występuje w udziale użytków rolnych w podziale powierzchni ogólnej. Hyżniańsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu posiada tylko 32% (wg innych źródeł 25%) powierzchni leśnej. Przeważają tu lasy liściaste i mieszane, tworzące grądy i skupiska drzew bukowych będące pozostałością pradawnej buczyny karpackiej. Skupiska drzew w dolinach rzecznych są pozostałością lasów łęgowych. W rezerwacie przyrody Mójka, znajdującym się na terenie tego obszaru, przedmiotem ochrony jest las bukowo-jodłowy, stanowisko bobra europejskiego. Rezerwat Wilcze został utworzony ze względu na kompleks jedliny podgórskiej ze znacznym udziałem buka.

Hyżniańsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu jest godny zachowania w jak najmniej zmienionym charakterze, nie tylko z powodu jego karpackiego krajobrazu, czy też pozostałości prawie naturalnych form buczyny karpackiej lub występowania (głównie na terenie lasów) rzadkich gatunków roślin i zwierząt, lecz również ze względu na fakt, iż jest to ciekawy przykład krajobrazu kulturowego (przekształconego przez wielowiekową działalność człowieka), charakterystycznego dla drobnej, rozproszonej własności chłopskiej.

Rosną tu grądy, buczyna karpacka oraz łęgi w dolinach rzecznych. Z roślin chronionych występują: bluszcz pospolity, podkolan biały, lilia złotogłów, barwinek pospolity, skrzyp olbrzymi. Z interesujących zwierząt należy wymienić ptaki: puchacza, zimorodka, bociana czarnego, remiza, krogulca, z ssaków borsuka, gronostaja, łasicę a z płazów salamandrę plamistą.

Najwyższy szczyt w okolicy to Patria (Wilcze), 512 m n.p.m

Widok ze szczytu Wilcze

Źródło:

  1. http://www.tyczyn.pl/obszary_chronione.html z dnia 2017-07-02
  2. fotografia pt. „Widok ze szczytu Wilcze” pochodzi ze strony internetowej http://roweroowo.blogspot.com/2009/06/wilcze.html

Zapisz

Zapisz

Kontakt

Bartosz Lubas
ul. Sowińskiego 1
37-500 Jarosław

Opcje turystyczne

degustacja wina

Zapisz

zwiedzanie winnicy

Zapisz

Zapisz

Lokalizacja

Inne winnice

Zapisz

Zapisz

Zapisz